Fortrolighedspolitik

Politik om beskyttelse af personoplysninger for brugere af Mantecs webside og personer, der interagerer med Mantec på sociale medier eller via e-mail.

Denne meddelelse om databeskyttelse indeholder information om Mantecs indsamling, behandling, opbevaring og deling af personoplysninger, der tilhører besøgende på og brugere af Mantecs websider og personer, der interagerer med Mantec på sociale medier eller via e-mail.

1. Kategorier af personoplysninger, der er involveret

Vi indsamler muligvis følgende personoplysninger:

  • Grundlæggende personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, titel eller stilling
  • Firmainformation, oplysninger om det firma, du arbejder forYour IP address;
  • Din IP-adresse
  • Oplysninger indhentet gennem vores brug af cookies (hvad angår Mantecs brug af cookies, og hvordan du kan administrere cookies, kan du læse mere her “link til cookiepolitik”)
  • Andre oplysninger, som du giver os direkte.

Ovenstående oplysninger indsamles muligvis, når du sender anmodninger til MANTEC via e-mail eller sociale medier, når du udfylder formularer eller abonnerer på nyhedsbreve, eller når du bruger Mantecs websider på anden måde.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingsaktiviteterne

Mantec indsamler og behandler personoplysninger til legitime forretningsmæssige formål, herunder markedsføring af sine tjenester og produkter, udvikling af sin virksomhed og kommunikation med dig om eventuelle forespørgsler, du sender, eller til andre formål, der er tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen.

Når du abonnerer på et feed/nyhedsbrev eller på anden måde giver samtykke til Mantecs behandling af dine personoplysninger, f.eks. ved at give os dine personoplysninger, kan det juridiske grundlag for Mantecs behandling også være samtykke.

3. Sociale medier

Alle oplysninger, du lægger ud eller på anden måde deler på Mantecs sociale mediekanaler (f.eks. Facebook, LinkedIn eller andre sociale medie-apps) er offentlige. Mantec kan ikke kontrollere brugen af information, der videregives på sådanne platforme. Vær forsigtig, når du videregiver oplysninger på offentlige steder, og vær forsigtig med, hvilke personoplysninger du lægger ud, og hvordan du gør det. Indhold, der er offentliggjort via Mantecs sociale mediekanaler, herunder rådgivning og udtalelser, repræsenterer synspunkter fra de personer, der har lagt det pågældende indhold ud, og Mantec bifalder, støtter,  verificerer eller accepterer ikke nødvendigvis det pågældende indhold.

4. Rutiner for opbevaring og sletning

Mantec behandler og opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der var med indsamlingen af dataene, og for at overholde juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve kontrakter. Personoplysninger kan således for eksempel blive gemt, når du abonnerer på et nyhedsbrev, indtil du vælger at afmelde nyhedsbrevet. Hvad angår opbevaring af cookies, kan du læse mere her.

5. Hvem må vi dele personoplysninger med

Personoplysninger deles muligvis mellem virksomhederne i Mantec-koncernen til de formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger. Personoplysninger, der behandles elektronisk af Mantec, gemmes hovedsageligt på servere beliggende i EU/EØS. Fordi Mantec opererer globalt og har kunder og projekter over hele verden, bliver personoplysninger muligvis overført og behandlet af Mantecs datterselskaber og betroede leverandører og forretningspartnere uden for EU/EØS.

Personoplysninger deles muligvis med tredjepartstjenesteudbydere, der behandler data på Mantecs vegne, f.eks. websteds- og it-tjenesteudbydere.

Personoplysninger deles muligvis med andre tredjeparter, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller i henhold til en kendelse fra en domstol, en anden kompetent myndighed eller et nævn eller i henhold til et hvilket som helst gældende børsreglement.

Enhver international overførsel af personoplysninger, der finder sted, er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, og alle rimelige skridt bliver truffet for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes og opbevares i overensstemmelse med denne  politik om beskyttelse af personoplysninger, og gældende lovgivning om databeskyttelse bliver fulgt, herunder anvendelse af ’standardkontraktbetingelser’ godkendt af Europa-Kommissionen.

6. Dine rettigheder som registreret

I overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse har du, med forbehold af visse betingelser og undtagelser, følgende rettigheder:

  • Retten til information om og adgang til dine personoplysninger, herunder retten til dataportabilitet
  • Retten til berigtigelse eller opdatering af personoplysninger
  • Retten til sletning (‘retten til at blive glemt’)
  •  Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling.

Du kan gøre disse rettigheder gældende ved at sende en e-mail til mamtec@matec.eu. Hvis du vil fravælge kommercielle elektroniske nyhedsbreve og markedsføring, kan du altid klikke på afmeldingslinket nederst i meddelelsen.

Du har ret til at klage over Mantecs overholdelse af databeskyttelseslovgivningen til den relevante tilsynsmyndighed.

7. Om os

Mantec International AB, der er registreret med org.-nr. 556546-5472 hos det svenske selskabsregister og har hovedkontor på adressen Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg, Sverige, er Mantec-koncernens vigtigste dataansvarlige. Derudover kan Mantec International AB’s datterselskaber fungere som dataansvarlige i det omfang, de behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål angående beskyttelsen af og sikkerheden for dine personoplysninger, der behandles af Mantec, og om hvilke virksomheder inden for Mantec, der fungerer som dataansvarlige, så send os en e-mail.